Egoitzaren titulartasuna

Egoitzaren titulartasuna

Herritarrak zerbitzu publikoetara elektronika bidez sartzearen inguruko ekainaren 22ko 11/2007 Legea partzialki garatzen duen azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuko 6.1  artikuluaren arabera, identifikatu egin behar dira egoitza, organo titularra zein titularrak eta kudeaketaren arduradunak eta bertan erabiltzeko moduan jarritako zerbitzuak.

Egoitza elektronikoaren titulartasuna Departamentuko Idazkariordetzari dagokio.

Egoitzaren kudeaketa teknologikoaren ardura Informazio eta Komunikazio Sistemen Atalarena izango da.

Egoitza elektronikoan herritarren eskura jarritako kudeaketa, eduki eta zerbitzuen ardura izango dute Departamentuko zuzendaritza-zentroetako titularrek. Indarrean dagoen legediaren arabera titular bakoitzari emandako eskumenen araberakoa izango da erantzukizuna.

Egoitzako edukiak kudeatzeko lanak eta Departamentuko zuzendaritza-zentroekin koordinatzeko lanak Informazio eta Komunikazio Sistemen Atalak egingo ditu.