X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Rexistro Electrónico Xeral da AXE

Rexistro Electrónico Xeral da AXE

DESCRICIÓN

O Rexistro Electrónico Xeral da AGE é o punto xeral para a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións dirixidos as administracións públicas, que non se axusten a procedementos administrativos xa contemplados nas sedes electrónicas das distintas administracións. O Registro Electrónico Xeral da AGE actúa de acordo ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Este servizo é accesible desde Internet para todos os cidadáns con personalidade física ou xurídica, así como para os representantes que actúen no seu nome. Para acceder ao servizo e enviar a solicitude só é necesario dispoñer de DNI electrónico ou certificado dixital, utilizando o sistema Cl@ve.

O interesado debe encher un formulario xenérico e pode achegar a documentación que considere necesaria. Ao enviar a súa solicitude, esta quedará asinada co seu certificado dixital, e chegará de maneira inmediata ao organismo de destino que seleccionase. O Rexistro Electrónico Xeral da AGE devolveralle un xustificante de rexistro que o interesado poderá descargar e imprimir, quedando constancia da súa solicitude e dando validez xurídica ao seu rexistro.

ACCESO AO REXISTRO ELECTRÓNICO XERAL DA AXE

O Rexistro Electrónico Xeral da AXE é accesible desde o Punto de Acceso Xeral:

http://administracion.gob.es/

Os cidadáns (con personalidade física ou xurídica) e os seus representantes poderán presentar as súas solicitudes, escritos e comunicacións accedendo a esta páxina dende Internet, no apartado “Atención e Información”, e subapartado “Rexistro Electrónico da Administración”.

 

ACCESO DIRECTO AO REXISTRO