Registre Electrònic General de l'AGE

Registre Electrònic General de l'AGE

 DESCRIPCIÓ

El Registre Electrònic General de l'AGE és el punt general per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a les administracions públiques, que no s'ajustin a procediments administratius ja contemplats en les seus electròniques de les diferents administracions. El Registre Electrònic General de l'AGE actua d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest servei és accessible des d'Internet per a tots els ciutadans amb personalitat física o jurídica, així com per als representants que actuïn en nom seu. Per accedir al servei i enviar la sol·licitud només cal disposar de DNI electrònic o certificat digital, utilitzant el sistema Cl@ve.

L'interessat ha d'omplir un formulari genèric i pot adjuntar la documentació que consideri necessària. En enviar la seva sol·licitud, aquesta quedarà signada amb el seu certificat digital, i arribarà de manera immediata a l'organisme destí que hagi seleccionat. El Registre Electrònic General de l'AGE li retornarà un justificant de registre que l'interessat podrà descarregar i imprimir, quedant constància de la seva sol·licitud i donant validesa jurídica al seu registre.

ACCÉS Al REGISTRE ELECTRÒNIC GENERAL DE LA AGE

El Registre Electrònic General de l'AGE accessible des del Punt d'Accés General:

http://administracion.gob.es/

Els ciutadans (amb personalitat física o jurídica) i els seus representants podran presentar les seves sol·licituds, escrits i comunicacions accedint a aquesta pàgina des d'Internet, a l'apartat "Atenció i Informació", i subapartat "Registre Electrònic de l'Administració".

 

ACCESO DIRECTO AL REGISTRO