X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Egun baliogaben egutegia

Egun baliogaben egutegia

Egun baliogaben egutegia


Herritarrak zerbitzu publikoetara elektronika bidez sartzearen inguruko ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 26.5 artikuluaren arabera, erregistro elektroniko bat erabilgarri duen egoitza elektroniko bakoitzak zehaztuko ditu, titularrak bere eskumenak gauzatzen dituen lurralde-eremua kontuan hartuta, aurreko ataletarako baliogabetzat jotako egunak.

Ondoren, hori emandako ebazpena agertzen da, 2010ko abenduaren 11ko BOEn argitaratua.

 

Funtzio Publikorako Estatuko Idazkaritzak 2010ko Abenduaren 9an emandako ebazpena; ebazpen horren bidez, Estatuko Administrazio Orokorraren 2011eko egutegiko egun baliogabeak ezartzen dira, epea kontatzeari begira. [PDF] [239 KB]

 

Funtzio Publikorako Estatuko Idazkaritzak 2010ko Abenduaren 9an emandako ebazpeneko akatsak zuzentzea; ebazpen horren bidez, Estatuko Administrazio Orokorraren 2011eko egutegiko egun baliogabeak ezartzen dira, epea kontatzeari begira. [PDF] [232 KB]