Egun baliogaben egutegia

Egun baliogaben egutegia

Egun baliogaben egutegia

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30.7 artikuluan zehazten da Estatuko Administrazio Orokorrak ezarriko duela, lan egutegi ofizialaren arabera eta dagokion esparruan, egutegia. lanegunak ez diren egunak, epeak kalkulatzeko. Halaber, egutegi hori urte bakoitza hasi baino lehen argitaratu behar dela dagokio aldizkari ofizialean, baita ezagutza orokorra bermatzen duten beste euskarrietan ere.

Berritasun gisa, aipatutako 39/2015 Legeak, bere 30.2 artikuluan, larunbatak epeak kalkulatzetik kanpo uzten ditu.

Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan, lanik gabeko egunen egutegia Lurralde Politika eta Funtzio Publikoko Ministerioak argitaratzen du, Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren bidez.

Horren arabera, 2020. urterako onartutako lanik gabeko egunen egutegia kontsulta dezakezu: Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.

2021. urterako onartutako laneguneko egutegia beheko estekan: Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021.