X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Taxa 062

Taxa 062

TÍTULO DO PROCEDEMENTO:

Taxa 062:  Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.

SUMARIO:

Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.

ÓRGANO RESPONSABLE:

Dirección Xeral de Coordinación e Administración dos Servizos Periféricos

INSTRUCIÓNS DO PROCEDEMENTO:

O Ministerio facilita a liquidación da taxa 062 de dúas formas:

  • Pagar e enviar a liquidación da taxa a través de Internet:

    Acceda ao Formulario 790 de Pagamento e Rexistro Electrónico Taxa 062: Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.Seleccione a provincia na que desexa presentar a taxa. Realice o Pagamento Telemático da taxa premendo o botón "Realizar Pagamento" do formulario e seguindo os pasos necesarios na pasarela de pagamentos da AEAT. Atención: Para que o proceso sexa completo é imprescindible que realice o resto de pasos que se indican a continuación. Realice o Rexistro Electrónico da Taxa, completando no seu caso os datos pertinentes do formulario electrónico e premendo o botón "Asinar e Enviar". Descargue e imprima o xustificante devolto polo Rexistro Telemático. Realice o resto de trámites asociados á taxa. Se o desexa, pode consultar o estado do Pagamento e Rexistro electrónico das súas taxas no separador Os meus expedientes.

  • Completar e imprimir o formulario de liquidación da taxa:

    Acceda ao Formulario da Taxa 062: Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.Seleccione a provincia na que desexa presentar a taxa. Obteña o documento PDF premendo o botón "Obter Documento" do formulario e imprima todas as páxinas do mesmo. Pague o importe correspondente nunha Entidade Financeira colaboradora. Presente o documento na oficina correspondente.

REQUISITOS TÉCNICOS DO PROCEDEMENTO:

Para utilizar este servizo é IMPRESCINDIBLE que o seu ordenador e o seu navegador Web cumpran cos requisitos técnicos e dispor dun DNI Electrónico ou outro Certificado Dixital admitido. Ademais, o NIF/CIF asociado a devandito certificado debe ser igual ao NIF/CIF do titular da conta bancaria contra a que se realice o pagamento telemático.