X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Taxa 062

Taxa 062

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Taxa 062:  Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.

SUMARI:

Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Direcció General de Coordinació i Administració dels Serveis Perifèrics

INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT:

El Ministeri facilita la liquidació de la taxa 062 de dues maneres:

  • Pagar i enviar la liquidació de la taxa a través d’Internet:

    Accedeixi al Formulari 790 de pagament i registre electrònic Taxa 062: Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.Realitzi el pagament telemàtic de la taxa fent clic en el botó "Realitza pagament" del formulari i seguint els passos necessaris en la passarel•la de pagaments de l’AEAT. Atenció: Perquè el procés sigui complet, és imprescindible que faci la resta de passos que s’indiquen a continuació.Faci el registre electrònic de la Taxa, emplenant si escau les dades pertinents del formulari electrònic i fent clic en el botó "Signa i envia". Descarregui i imprimeixi el justificant tornat pel registre telemàtic. Dugui a terme la resta de tràmits associats a la taxa. Pot consultar l’estat del pagament i registre electrònic de les seves taxes en la pestanya Els meus expedients.

  • Emplenar i imprimir el formulari de liquidació de la taxa:

    Accedeixi al formulari de la Taxa 062: Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.Seleccioni la província on vol presentar la taxa. Obtingui el document PDF fent clic en el botó "Obté document" del formulari i imprimeixi totes les pàgines. Pagui l’import corresponent en una entitat financera col•laboradora. Presenti el document a l’oficina corresponent.

REQUISITS TÈCNICS DEL PROCEDIMENT:

Per utilitzar aquest servei és IMPRESCINDIBLE que el seu ordinador i navegador web compleixin amb els requisits tècnics  i cal disposar d’un DNI electrònic o un altre certificat digital admès. A més, el NIF/CIF associat a aquest certificat ha de ser igual al NIF/CIF del titular del compte bancari contra el qual es faci el pagament telemàtic.