X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Información sobre o estado de tramitación dos expedientes de estranxeiría

Información sobre o estado de tramitación dos expedientes de estranxeiría

TÍTULO DO PROCEDEMENTO:

Información sobre o estado de tramitación dos expedientes de estranxeiría

SUMARIO:

Consulta sobre o estado actual no que se atopa a súa autorización de estranxeiría.

ÓRGANO RESPONSABLE:

Dirección Xeral de Coordinación e Administración dos Servizos Periféricos

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DOS RESPONSABLES DO CONTIDO:

Oficina de estranxeiros da provincia correspondente

INSTRUCIÓNS DO PROCEDEMENTO:

Este servizo non está dispoñible para os cidadáns da UNIÓN EUROPEA.

Os cidadáns da UE deberán consultar o estado do seu expediente nas oficinas onde se tramitou a súa tarxeta.

INFORMACIÓN VÍA MENSAXE DE TEXTO SMS

É posible obter información do estado de tramitación dun expediente, a través de mensaxes SMS.

Número de teléfono a onde mandar as mensaxes SMS: 638 44 41 44
Custo do servizo: Sen custe adicional.

Xunto coa información do estado de tramitación, o sistema engadirá unha mensaxe lembrando que os datos que se acaban de proporcionar teñen un carácter simplemente informativo: "Datos de carácter informativo".

INSTRUCIÓNS DA CONSULTA VÍA SMS

Consulta por número de identificación de estranxeiro (NIE)

Como corpo da mensaxe, deberá escribir a palabra NIE e despois o seu número de identificación de estranxeiro (entre ambos, deberá deixar un espazo en branco). Finalmente, envialo ao número 638 44 41 44.

O Número de identificación de estranxeiro ten o formato seguinte:

  • Comeza por X, Y ou Z maiúscula.
  • Contén 8 díxitos: no caso de ser menos de 8 complétase con ceros pola esquerda.
  • Acaba en Letra maiúscula.
  • Ejemplo1: NIE X00000111L
  • Ejemplo2: NIE Y00000123K
Consulta por número de expediente

Como cuerpo del mensaje deberá escribir la palabra EXPE y después el número de expediente (entre ambos, deberá dejar un espacio en blanco). Finalmente enviarlo al número 638 44 41 44.

  • Ejemplo1: EXPE 280020101234567
  • Ejemplo2: EXPE 070120101111111

O número de expediente deberá ter, exactamente, 15 caracteres. A escritura dun número distinto de caracteres devolverá unha mensaxe de erro.

INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA

É posible obter información do estado de tramitación dun expediente, chamando ao número de teléfono 902 02 22 22.

Lembrámoslle que o sistema proporciona datos de carácter simplemente informativo.

REQUISITOS TÉCNICOS DO PROCEDEMENTO:

Navegador de Internet Microsoft Internet Explorer 7 ou superior, Mozilla Firefox 3.