Sartzeko bideak

Sartzeko bideak

Herritarrak zerbitzu publikoetara elektronika bidez sartzearen inguruko ekainaren 22ko 11/2007 Legea partzialki garatzen duen azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuko 3. artikuluak egoitzan dauden zerbitzuetara sartzeko bideak identifikatzeko eskatzen du, eta, behar izanez gero, egoitzara sartzeko aukera ematen duten telefonoak eta bulegoak adierazteko.

Hona hemen egoitzan dauden zerbitzuetara sartzeko bideak:

1. Sarrera elektronikorako, Internet, Lurralde Politikarako Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez. Egoitza elektronikoa Administraciones Públicas: https://sede.administracionespublicas.gob.es/

2. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen inguruko abenduaren 26ko 30/1992 Legeko 38. artikuluan araututako erregistroak.

3. Telefono-arretarako, departamentuko informazio-zerbitzuak: 91.273.9000 telefonoa.