Inscripción de méritos generales: servicios previos

Solicitud de inscripción de servicios previos para su valoración como méritos generales en el Registro Integrado de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Inscrición de méritos xerais: servizos previos.

SUMARIO

Solicitude de inscrición de servizos previos para a súa valoración como méritos xerais no Rexistro Integrado de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

ÓRGANO RESPONSABLE

Dirección Xeral da Función Pública.

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO DOS RESPONSABLES DO CONTIDO DE PAXÍNAA

sgroa@correo.gob.es

EN CASO DE PROBLEMAS INFORMÁTICOS PULSE NA SEGUINTE LIGAZÓN:

https://ssweb.mpt.es/ayuda/consulta/acceda