Inscripción de méritos generales: servicios previos

Solicitud de inscripción de servicios previos para su valoración como méritos generales en el Registro Integrado de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

TÍTOL DEL PROCEDIMENT

Inscripció de mèrits generals: serveis previs.

SUMARIT

Sol·licitud d'inscripció de serveis previs per a la seva valoració com a mèrits generals en el Registre Integrat de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

ÒRGAN RESPONSABLE

Direcció general de la Funció Pública.

CORREU ELECTRONICO DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT DE LA PAGINA

sgroa@correo.gob.es

EN CAS DE PROBLEMES INFORMÀTICS PREMI Al SEGÜENT ENLLAÇ:

https://ssweb.mpt.es/ayuda/consulta/acceda