Autorizacións administrativas

Autorizaciones de Industria tramitadas en DG/SDG

 • Procedementos da categoría Autorizacións administrativas

  14 procedementos
  • Espectáculos con artificios pirotécnicos

  • Carnés de artillero

  • Autorización para el establecimiento o modificación de Talleres o Depósitos de cartuchería o pirotecnia

  • Autorización de consumidores de explosivos eventuais e habituais no ámbito provincial e autonómico

  • Autorización suministro de explosivo

  • Autorización para establecimientos de venta o comercialización al público de material pirotécnico

  • Autorización de empresas de voaduras especiais

  • Autorización de armeiros para empresas de seguridade

  • Denominación: Presentación mensual do Libro de rexistro de consumos e actas de uso de explosivos (SIA 203013)

  • Autorización para o uso de artigos pirotécnicos en manifestacións festivas

  • Autorización dos tratamentos de eliminación/inertización, reciclaxe/reutilización de artigos pirotécnicos ou cartuchería

  • Emisión de carnés de experto y aprendiz de artículos pirotécnicos

  • Autorización de uso de armas de fuego antiguas o réplicas en festejos tradicionales

  • Autorización de concursos de tiro en campos de tiro eventuais