Autoritzacions Administratives

Autorizaciones de Industria tramitadas en DG/SDG

 • Procediments de la categoria Autoritzacions Administratives

  14 procediments
  • Espectacles amb artificis pirotècnics

  • Carnés de artillero

  • Autorización para el establecimiento o modificación de Talleres o Depósitos de cartuchería o pirotecnia

  • Autorització de Consumidors d'Explosius Eventuals i Habituals en l'àmbit Provincial i Autonòmic

  • Autoritzar el subministrament d'explosius

  • Autorización para establecimientos de venta o comercialización al público de material pirotécnico

  • Autorització d'empreses de voladures especials

  • Autorització d'Armers per a Empreses de Seguretat

  • Presentació mensual del llibre de Registre de Consums i Actes d'Ús d'Explosius

  • Autorització per a l'ús d'articles pirotècnics en manifestacions festives

  • Autorització dels tractaments d'eliminació/inertització, reciclatge/reutilització d'articles pirotècnics o cartutxeria

  • Emisión de carnés de experto y aprendiz de artículos pirotécnicos

  • Autorización de uso de armas de fuego antiguas o réplicas en festejos tradicionales

  • Autorización de concursos de tiro en campos de tiro eventuales