Requisitos técnicos

Requisitos técnicos

Información Previa de Importancia


Para poder iniciar un expediente, requírese o uso dun certificado dixital recoñecido por calquera das entidades oficiais de certificación nacionais, ou do DNI electrónico, segundo o indicado na páxina de Información e Verificación dos certificados.
Para a realización da sinatura electrónica dos documentos requírese dun compoñente de @firma que tarda uns minutos en descargar, instalar e cargar, polo que lle pedimos sexa paciente e lea as instrucións da instalación proporcionadas.


Requisitos Técnicos


Require de banda ancha polo volume da información a transmitir e un certificado dixital de persoa física ou xurídica activo. Este sistema require de documentos que teñen que ser transmitidos pola rede, cun tamaño máximo de 4MB por ficheiro.


Requisitos técnicos do compoñente de sinatura:


Visitar @afirma.