Requisits tècnics

Requisits tècnics

Informació prèvia important


Per iniciar un expedient, cal fer ús d’un certificat digital reconegut per qualsevol de les entitats oficials de certificació nacionals, o del DNI electrònic, segons el que s’ha indicat en la pàgina d’informació i verificació dels certificats.
Per a la realització de la signatura electrònica dels documents cal un component de @firma que tarda uns minuts a baixar, instal•lar-se i carregar-se, si us plau, tingueu paciència i llegiu les instruccions de la instal•lació proporcionades.


Requisits tècnics


Cal disposar de banda ampla pel volum d’informació a transmetre i d’un certificat digital de persona física o jurídica actiu. Aquest sistema requereix de documents que han de ser transmesos per la xarxa, amb una grandària màxima de 4 MB per fitxer.


Requisits tècnics del component de signatura:


Visitar @afirma.