X
 • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Renovacións de Autorizacións de Estranxeiría

Renovacións de Autorizacións de Estranxeiría

TÍTULO DO PROCEDEMENTO:

Renovacións de Autorizacións de Estranxeiría

SUMARIO:

Este procedemento ofrece a posibilidade de descargar os impresos necesarios para tramitar a solicitude de renovación das autorizacións de estranxeiría.

ÓRGANO RESPONSABLE:

Dirección Xeral de Coordinación e Administración dos Servizos Periféricos

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DOS RESPONSABLES DO CONTIDO:

Oficina de estranxeiros da provincia correspondente

INSTRUCIÓNS DO PROCEDEMENTO:

Vostede ten a posibilidade de descargar os impresos necesarios para tramitar a solicitude de renovación das autorizacións de estranxeiría.

 • Para as autorizacións de traballo e residencia por conta allea: no caso de non recibir no seu domicilio habitual a carta enviada polo Ministerio de Traballo, onde se lle informa da súa próxima renovación, vostede poderá descargar o mesmo documento desde esta páxina web.
 • Para o resto das autorizacións de estranxeiría: pode acceder á solicitude completada da súa próxima renovación. 

Pasos a seguir:

 • Acceda desde un posto informático con impresora (necesaria para imprimir o documento) e acceso a Internet.
 • Acceda ao Procedemento de Renovacións de autorizacións de estranxeiría.
 • Unha vez impreso o documento de solicitude, deberao entregar en:
  • Rexistros de calquera órgano administrativo das Administración Xeral do Estado, de calquera Administración das Comunidades Autónomas.
  • Nas oficinas de Correos, en sobre aberto e por correo certificado. Indicando no enderezo Postal, a Oficina de Estranxeiría correspondente á tramitación do seu expediente.
 • Unha vez rexistrada a súa solicitude pola Oficina de Estranxeiría correspondente, esta enviaralle por correo certificado, a notificación resolutoria ao seu domicilio habitual.

Para acceder ao servizo é IMPRESCINDIBLE que teña vostede o seu Número de Identificación de Estranxeiros (NIE).

REQUISITOS TÉCNICOS DO PROCEDEMENTO:

Navegador de Internet Microsoft Internet Explorer 7 ou superior, Mozilla Firefox 3.

ACCEDER AO PROCEDEMENTO