Renovacions d’autoritzacions d’estrangeria

Renovacions d’autoritzacions d’estrangeria

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Renovacions d’autoritzacions d’estrangeria

SUMARI:

Aquest procediment ofereix la possibilitat de descarregar els impresos necessaris per a tramitar la sol•licitud de renovació de les autoritzacions d’estrangeria.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Direcció General de Coordinació i Administració dels Serveis Perifèrics

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT:

Oficina d’estrangers de la província corresponent

INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT:

Té la possibilitat de descarregar els impresos necessaris per a tramitar la sol•licitud de renovació de les autoritzacions d’estrangeria.

  • Per a les autoritzacions de treball i residència per compte d’altri: En cas de no haver rebut al seu domicili habitual la carta enviada pel Ministeri de Treball, en què se l’informa de la propera renovació, té la possibilitat de descarregar-se el mateix document des d’aquesta pàgina web.
  • Per a la resta d’autoritzacions d’estrangeria: Pot accedir a la sol•licitud emplenada de la seva propera renovació.

Passos que ha de seguir:

  • Accedeixi des d’un lloc informàtic amb impressora (necessària per a imprimir el document) i accés a Internet.
  • Accedeixi al procediment de renovació d’autoritzacions d’estrangeria.
  • Una vegada imprès el document de sol•licitud, l’ha de lliurar en:
    • Registres de qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General de l’Estat o de qualsevol Administració de les comunitats autònomes.
    • A les oficines de Correus, en sobre obert, i per correu certificat. Indicant en l’adreça postal l’oficina d’estrangeria corresponent a la tramitació del seu expedient.
  • Una vegada registrada la seva sol•licitud en l’oficina d’estrangeria corresponent, aquesta li enviarà, per correu certificat, la notificació resolutòria al seu domicili habitual.

Per accedir al servei és IMPRESCINDIBLE que tingui el seu número d’identificació d’estrangers (NIE).

REQUISITS TÈCNICS DEL PROCEDIMENT:

Navegador d’Internet Microsoft Internet Explorer 7 o superior, Mozilla Firefox 3.

ACCEDIR AL PROCEDIMENT