X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Oficinas de rexistro - Cl@ve

Oficinas de rexistro - Cl@ve

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal, sen tener que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

Previamente á utilización do sistema Cl@ve é necesario rexistrarse no mesmo, achegando os datos de carácter persoal necesarios. Este rexistro pode facerse de forma presencial, acudindo a unha das oficinas de rexistro Cl@ve, ou por internet.

Poderán actuar como oficinas de rexistro Cl@ve aqueles organismos públicos que dispoñan de despregamento territorial e cumpran os requisitos técnicos necesarios establecidos. Actualmente, funcionan como oficinas de rexistro Cl@ve as seguintes oficinas:

  1. Rede de oficinas da Axencia Española de Administración Tributaria
  2. Oficinas de rexistro de "Cl@ve". Seguridade Social
  3. Rede de oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal
  4. Rede de oficinas de información e atención ao cidadán das delegacións de Goberno:

 


Pódese obter máis información do sistema Cl@ve accedendo ao portal informativo.

Información relacionada:

Resolución do 28 de setembro de 2015 da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, pola que se establecen as condicións para actuar como oficina de rexistro presencial do sistema Cl@ve