Oficines de registre - Cl@ve

Oficines de registre - Cl@ve

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als diferents serveis.

Prèviament a la utilització del sistema Cl@ve cal registrar-se al mateix, aportant les dades de caràcter personal necessàries. Aquest registre es pot fer de manera presencial, acudint a una de les oficines de registre Cl@ve, o per internet.

Podran actuar com oficines de registre Cl@ve aquells organismes públics que disposin de desplegament territorial i compleixin els requisits tècnics necessaris establerts. Actualment, funcionen com oficines de registre Cl@ve les següents oficines:

  1. Xarxa d'Oficines de l'Agència Espanyola d'Administració Tributària
  2. Oficines de Registre de "Cl@ve". seguretat Social
  3. Xarxa d'oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal
  4. Xarxa d'oficines d'Informació i Atenció al Ciutadà de les Delegacions de Govern:

 


Es pot obtenir més informació del sistema Cl@ve a través del Portal informatiu.

Informació relacionada:

Resolució de 28 de setembre de 2015 de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s'estableixen les condicions per actuar com a oficina de Registre presencial del sistema Cl@ve