Cita previa de estranxeiría

Cita previa de estranxeiría

TÍTULO DO PROCEDEMENTO:

Cita previa de estranxeiría

SUMARIO:

Cita previa para a presentación de autorizacións nas oficinas de estranxeiros.

ÓRGANO RESPONSABLE:

Dirección Xeral de Coordinación e Administración dos Servizos Periféricos

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DOS RESPONSABLES DO CONTIDO:

Oficina de estranxeiros da provincia correspondente

INSTRUCIÓNS DO PROCEDEMENTO:

Cita previa para a presentación de solicitudes nas oficinas de estranxeiría.

  • Autorizacións de traballo e residencia por conta allea inicial: A solicitude débea realizar o empregador ou o seu representante autorizado.
  • Autorizacións de reagrupación familiar:  A solicitude de cita débea realizar o reagrupante ou o seu representante autorizado.
  • Autorizacións de residencia de menores ou incapacitados: A solicitude débea realizar o pai ou a nai ou o representante legal (non é necesaria a presenza do menor).
  • Resto de autorizacións:A solicitude de cita débea realizar o cidadán estranxeiro ou o seu representante autorizado.

REQUISITOS TÉCNICOS DO PROCEDEMENTO:

Navegador de Internet Microsoft Internet Explorer 7 o superior, Mozilla Firefox 3.