X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Cita previa de estranxeiría

Cita previa de estranxeiría

TÍTULO DO PROCEDEMENTO:

Cita previa de estranxeiría

SUMARIO:

Cita previa para a presentación de autorizacións nas oficinas de estranxeiros.

ÓRGANO RESPONSABLE:

Dirección Xeral de Coordinación e Administración dos Servizos Periféricos

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DOS RESPONSABLES DO CONTIDO:

Oficina de estranxeiros da provincia correspondente

INSTRUCIÓNS DO PROCEDEMENTO:

Cita previa para a presentación de solicitudes nas oficinas de estranxeiría.

  • Autorizacións de traballo e residencia por conta allea inicial: A solicitude débea realizar o empregador ou o seu representante autorizado.
  • Autorizacións de reagrupación familiar:  A solicitude de cita débea realizar o reagrupante ou o seu representante autorizado.
  • Autorizacións de residencia de menores ou incapacitados: A solicitude débea realizar o pai ou a nai ou o representante legal (non é necesaria a presenza do menor).
  • Resto de autorizacións:A solicitude de cita débea realizar o cidadán estranxeiro ou o seu representante autorizado.

REQUISITOS TÉCNICOS DO PROCEDEMENTO:

Navegador de Internet Microsoft Internet Explorer 7 o superior, Mozilla Firefox 3.