Cita prèvia d’estrangeria

Cita prèvia d’estrangeria

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Cita prèvia d’estrangeria

SUMARI:

Cita prèvia per a la presentació d’autoritzacions a les oficines d’estrangers.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Direcció General de Coordinació i Administració dels Serveis Perifèrics

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT:

Oficina d’estrangers de la província corresponent

INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT:

Cita prèvia per a la presentació de sol•licituds a les oficines d’estrangeria.

  • Autoritzacions de treball i residència per compte d’altri inicial: La sol•licitud ha de ser realitzada per l’ocupador o el seu representant autoritzat.
  • Autoritzacions de reagrupació familiar:La sol•licitud de cita ha de ser realitzada pel reagrupant o el seu representant autoritzat.
  • Autoritzacions de residència de menors o incapacitats: La sol•licitud ha de ser realitzada pel pare o la mare o el representant legal (no cal la presència del menor).
  • Resta d’autoritzacions: La sol•licitud de cita ha de ser realitzada pel ciutadà estranger o el seu representant autoritzat.

REQUISITS TÈCNICS DEL PROCEDIMENT:

Navegador d’Internet Microsoft Internet Explorer 7 o superior, Mozilla Firefox 3.