X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Legezko abisuak

Legezko abisuak

Datuak babestea


Datuak babestearekin lotutako araudia:

  Norberaren Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa. [PDF] [73 KB]

  Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, norberaren datuak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onartzen duena. [PDF] [240 KB]

Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren egoitzarako esteka
.


Jabetza intelektuala

Egoitzaren diseinua eta iturburu-kodea eta bertan agertzen diren logoak, markak eta gainerako ikur bereizgarriak Lurralde Politikarako Ministerioarenak dira, eta jabetza intelektualean dagozkion eskubideekin babestuta daude.
Atariko edukiak ezin dira osorik edo partzialki erreproduzitu, jatorria aipatu edo baimena eskatu gabe.