X
  • Aviso: Para visualizar las notificaciones en el ámbito de Extranjería deberá acceder a través de la opción "Mis Expedientes"

Ajudes al transport a Canàries

Ajudes al transport a Canàries

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Ajudes al transport a Canàries

SUMARI:

Tramitació de les subvencions al transport marítim i aeri de mercaderies industrials o agrícoles amb origen o destinació a les Canàries per via electrònica.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Delegació del Govern a Canàries (Àrea de Foment)

INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT:

Aquest procediment requereix l’ús d’un certificat digital reconegut per qualsevol de les entitats oficials de certificació nacionals o del DNI electrònic.

El certificat pot ser emès a nom d’una persona física amb autorització per a representar una empresa, o bé com a persona jurídica. El sistema utilitza protocols de comunicació segurs, tota la informació proporcionada i obtinguda es xifra, per la qual cosa les dades es transmeten de manera segura.

Per a la realització de la signatura electrònica dels documents cal un component d'@firma que tarda uns minuts a baixar, instal•lar-se i carregar-se. Si us plau, tingui paciència i llegeixi les instruccions de la instal•lació proporcionades.

REQUISITS TÈCNICS DEL PROCEDIMENT:

Cal disposar de banda ampla pel volum d'informació a transmetre i d'un certificat digital de persona física o jurídica actiu. Aquest sistema requereix de documents que han de ser transmesos per la xarxa, amb una grandària màxima de 4 MB per fitxer. Si necessita adjuntar un fitxer més gran, el pot comprimir amb un sistema de compressió, com ara ZIP, RAR o BZIP2. Si necessita enviar més fitxers i no disposa de més camps, agrupi els fitxers amb una eina com TAR o amb un dels compressors citats anteriorment.

Perquè funcioni correctament el component de signatura cal disposar de:

  • Internet Explorer 7 o superior, o Firefox versión 3.5 o inferior.
  • Maquina virtual de Java versión 1.5.2 o superior, excepte la versió 1.6.0_24