X
  • Para poder firmar electrónicamente con su certificado en la Sede Electrónica, es necesario que tenga instalada la aplicación AutoFirma. Puede descargar esta aplicación desde el Portal de Firma Electrónica. Una vez descargada, siga las instrucciones para instalarla en su dispositivo.

Ajudes al transport a Canàries

Ajudes al transport a Canàries

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Ajudes al transport a Canàries

SUMARI:

Tramitació de les subvencions al transport marítim i aeri de mercaderies industrials o agrícoles amb origen o destinació a les Canàries per via electrònica.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Delegació del Govern a Canàries (Àrea de Foment)

INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT:

Aquest procediment requereix l’ús d’un certificat digital reconegut per qualsevol de les entitats oficials de certificació nacionals o del DNI electrònic.

El certificat pot ser emès a nom d’una persona física amb autorització per a representar una empresa, o bé com a persona jurídica. El sistema utilitza protocols de comunicació segurs, tota la informació proporcionada i obtinguda es xifra, per la qual cosa les dades es transmeten de manera segura.

Per a la realització de la signatura electrònica dels documents cal un component d'@firma que tarda uns minuts a baixar, instal•lar-se i carregar-se. Si us plau, tingui paciència i llegeixi les instruccions de la instal•lació proporcionades.

REQUISITS TÈCNICS DEL PROCEDIMENT:

Cal disposar de banda ampla pel volum d'informació a transmetre i d'un certificat digital de persona física o jurídica actiu. Aquest sistema requereix de documents que han de ser transmesos per la xarxa, amb una grandària màxima de 4 MB per fitxer. Si necessita adjuntar un fitxer més gran, el pot comprimir amb un sistema de compressió, com ara ZIP, RAR o BZIP2. Si necessita enviar més fitxers i no disposa de més camps, agrupi els fitxers amb una eina com TAR o amb un dels compressors citats anteriorment.

Perquè funcioni correctament el component de signatura cal disposar de:

  • Internet Explorer 7 o superior, o Firefox versión 3.5 o inferior.
  • Maquina virtual de Java versión 1.5.2 o superior, excepte la versió 1.6.0_24