Inscripción y otras anotaciones de Islas en el Registro de Entidades Locales

Solicitud de inscripción de Islas en el Registro de Entidades Locales

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Inscripció i altres anotacions d’Illles en el Registre d’Entitats locals.

SUMARI:

Sol·licitud d’inscripció d’Illes en el Registre d’Entitats locals.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Direcció General de Cooperació local.

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT:

dgcl.sesil@mpt.es