Autorización de Armeros para Empresas de Seguridad

En los lugares donde presten servicio los vigilantes de seguridad con armas o de protección de personas deben existir armeros. Están exentos de la instalación de armeros los lugares de trabajo en los que la duración del servicio no exceda de un mes

LABURPENA

  • Baimena lortu aurretik, Guardia Zibilaren Armen eta Lehergailuen Interbentzioari txostena eskatuko zaio.
  • Baimena aldi mugagaberako jaulkiko da, hasieran emateko egoerak edo arrazoiak aldatzen ez diren bitartean.
  • SEDEn eskaera elektronikoa egitean, pertsona fisikoaren ziurtagiri elektronikoa eduki behar da, edo pertsona juridikoaren ordezkariarena.