Inscripción y otras anotaciones de Entidades de ámbito territorial inferiror al Municipio en el Registro de Entidades Locales

Solicitud de inscripción de Entidades de ámbito territorial inferiror al Municipio en el Registro de Entidades Locales

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Inscripció i altres anotacions d’Entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi en el Registre d’Entitats locals.

SUMARI:

Sol·licitud d’inscripció d’Entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi en el Registre d’Entitats locals.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Direcció General de Cooperació local.

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT:

dgcl.sesil@mpt.es