Orden de prelación de adjudicaciones del concurso ordinario

Formulario de remisión de orden de prelación de adjudicaciones del concurso ordinario

TITOL DEL PROCEDIMENT

Ordre de prelació d'adjudicacions del concurs ordinari.

SUMARI

Remissió de l'ordre de prelació d'adjudicacions del concurs ordinari per haver sol·licitat prendre part simultàniament en diferents concursos de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

ÒRGAN RESPONSABLE

Direcció general de la Funció Pública.

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT DEL PROCEDIMENT

sgroa@correo.gob.es

EN CAS DE PROBLEMES INFORMÀTICS PREMI Al SEGÜENT ENLLAÇ:

https://ssweb.mpt.es/ayuda/consulta/acceda