X
  • Aviso: Para visualizar las notificaciones en el ámbito de Extranjería deberá acceder a través de la opción "Mis Expedientes"

Validación de documentos electrónicos (CVE)

Por favor, seleccione o ámbito do documento que desexa cotexar. Corresponde coas 3 letras que figuran no pé do documento, baixo o epígrafe ÁMBITO , ou no seu defecto , coas tres primeiras letras do código CSV que figura no documento

Os campos marcados con * son obrigatorios.