Taxa 062

Taxa 062

TÍTULO DO PROCEDEMENTO:

Taxa 062:  Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.

SUMARIO:

Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.

ÓRGANO RESPONSABLE:

Dirección Xeral de Coordinación e Administración dos Servizos Periféricos

INSTRUCIÓNS DO PROCEDEMENTO:

O Ministerio facilita a liquidación da taxa 062 de dúas formas:

  • Pagar e enviar a liquidación da taxa a través de Internet:

    Acceda ao Formulario 790 de Pagamento e Rexistro Electrónico Taxa 062: Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.Seleccione a provincia na que desexa presentar a taxa. Realice o Pagamento Telemático da taxa premendo o botón "Realizar Pagamento" do formulario e seguindo os pasos necesarios na pasarela de pagamentos da AEAT. Atención: Para que o proceso sexa completo é imprescindible que realice o resto de pasos que se indican a continuación. Realice o Rexistro Electrónico da Taxa, completando no seu caso os datos pertinentes do formulario electrónico e premendo o botón "Asinar e Enviar". Descargue e imprima o xustificante devolto polo Rexistro Telemático. Realice o resto de trámites asociados á taxa. Se o desexa, pode consultar o estado do Pagamento e Rexistro electrónico das súas taxas no separador Os meus expedientes.

  • Completar e imprimir o formulario de liquidación da taxa:

    Acceda ao Formulario da Taxa 062: Expedición de autorizacións de traballo e outras autorizacións a cidadáns estranxeiros.Seleccione a provincia na que desexa presentar a taxa. Obteña o documento PDF premendo o botón "Obter Documento" do formulario e imprima todas as páxinas do mesmo. Pague o importe correspondente nunha Entidade Financeira colaboradora. Presente o documento na oficina correspondente.

REQUISITOS TÉCNICOS DO PROCEDEMENTO:

Para utilizar este servizo é IMPRESCINDIBLE que o seu ordenador e o seu navegador Web cumpran cos requisitos técnicos e dispor dun DNI Electrónico ou outro Certificado Dixital admitido. Ademais, o NIF/CIF asociado a devandito certificado debe ser igual ao NIF/CIF do titular da conta bancaria contra a que se realice o pagamento telemático.