Taxa 062

Taxa 062

TÍTOL DEL PROCEDIMENT:

Taxa 062:  Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.

SUMARI:

Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.

ÒRGAN RESPONSABLE:

Direcció General de Coordinació i Administració dels Serveis Perifèrics

INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT:

El Ministeri facilita la liquidació de la taxa 062 de dues maneres:

  • Pagar i enviar la liquidació de la taxa a través d’Internet:

    Accedeixi al Formulari 790 de pagament i registre electrònic Taxa 062: Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.Realitzi el pagament telemàtic de la taxa fent clic en el botó "Realitza pagament" del formulari i seguint els passos necessaris en la passarel•la de pagaments de l’AEAT. Atenció: Perquè el procés sigui complet, és imprescindible que faci la resta de passos que s’indiquen a continuació.Faci el registre electrònic de la Taxa, emplenant si escau les dades pertinents del formulari electrònic i fent clic en el botó "Signa i envia". Descarregui i imprimeixi el justificant tornat pel registre telemàtic. Dugui a terme la resta de tràmits associats a la taxa. Pot consultar l’estat del pagament i registre electrònic de les seves taxes en la pestanya Els meus expedients.

  • Emplenar i imprimir el formulari de liquidació de la taxa:

    Accedeixi al formulari de la Taxa 062: Expedició d’autoritzacions de treball i altres autoritzacions a ciutadans estrangers.Seleccioni la província on vol presentar la taxa. Obtingui el document PDF fent clic en el botó "Obté document" del formulari i imprimeixi totes les pàgines. Pagui l’import corresponent en una entitat financera col•laboradora. Presenti el document a l’oficina corresponent.

REQUISITS TÈCNICS DEL PROCEDIMENT:

Per utilitzar aquest servei és IMPRESCINDIBLE que el seu ordinador i navegador web compleixin amb els requisits tècnics  i cal disposar d’un DNI electrònic o un altre certificat digital admès. A més, el NIF/CIF associat a aquest certificat ha de ser igual al NIF/CIF del titular del compte bancari contra el qual es faci el pagament telemàtic.