X
  • Aviso: Para visualizar las notificaciones en el ámbito de Extranjería deberá acceder a través de la opción "Mis Expedientes"

Requisits tècnics

Requisits tècnics

Informació prèvia important


Per iniciar un expedient, cal fer ús d’un certificat digital reconegut per qualsevol de les entitats oficials de certificació nacionals, o del DNI electrònic, segons el que s’ha indicat en la pàgina d’informació i verificació dels certificats.
Per a la realització de la signatura electrònica dels documents cal un component de @firma que tarda uns minuts a baixar, instal•lar-se i carregar-se, si us plau, tingueu paciència i llegiu les instruccions de la instal•lació proporcionades.


Requisits tècnics


Cal disposar de banda ampla pel volum d’informació a transmetre i d’un certificat digital de persona física o jurídica actiu. Aquest sistema requereix de documents que han de ser transmesos per la xarxa, amb una grandària màxima de 4 MB per fitxer.


Requisits tècnics del component de signatura:


Visitar @afirma.