X
  • ¡AVISO!

    Como consecuencia de labores de mantenimiento planificadas que afectan a las infraestructuras y sistemas que dan soporte a este servicio, el 27 de Enero se producirá una interrupción del servicio a lo largo de la tarde, afectando a las aplicaciones y funciones de esta sede electrónica. Pedimos disculpas por las molestias que pudieran ocasionarse.

Registre Electrònic General de l'AGE

Registre Electrònic General de l'AGE

 DESCRIPCIÓ

El Registre Electrònic General de l'AGE és el punt general per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a les administracions públiques, que no s'ajustin a procediments administratius ja contemplats en les seus electròniques de les diferents administracions. El Registre Electrònic General de l'AGE actua d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest servei és accessible des d'Internet per a tots els ciutadans amb personalitat física o jurídica, així com per als representants que actuïn en nom seu. Per accedir al servei i enviar la sol·licitud només cal disposar de DNI electrònic o certificat digital, utilitzant el sistema Cl@ve.

L'interessat ha d'omplir un formulari genèric i pot adjuntar la documentació que consideri necessària. En enviar la seva sol·licitud, aquesta quedarà signada amb el seu certificat digital, i arribarà de manera immediata a l'organisme destí que hagi seleccionat. El Registre Electrònic General de l'AGE li retornarà un justificant de registre que l'interessat podrà descarregar i imprimir, quedant constància de la seva sol·licitud i donant validesa jurídica al seu registre.

ACCÉS Al REGISTRE ELECTRÒNIC GENERAL DE LA AGE

El Registre Electrònic General de l'AGE accessible des del Punt d'Accés General:

http://administracion.gob.es/

Els ciutadans (amb personalitat física o jurídica) i els seus representants podran presentar les seves sol·licituds, escrits i comunicacions accedint a aquesta pàgina des d'Internet, a l'apartat "Atenció i Informació", i subapartat "Registre Electrònic de l'Administració".

 

ACCESO DIRECTO AL REGISTRO