X
  • Aviso: Para visualizar las notificaciones en el ámbito de Extranjería deberá acceder a través de la opción "Mis Expedientes"

  • Les informamos que el sábado 24 de octubre, a partir de las 8.00h todas las aplicaciones de esta sede electrónica que usen el sistema de autenticación cl@ve y los diferentes sistemas de firma electrónica con certificado, no prestarán su servicio con normalidad por labores de mantenimiento. La duración aproximada de las actuaciones se estima en ocho horas. Disculpen las molestias.

Oficines de registre - Cl@ve

Oficines de registre - Cl@ve

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als diferents serveis.

Prèviament a la utilització del sistema Cl@ve cal registrar-se al mateix, aportant les dades de caràcter personal necessàries. Aquest registre es pot fer de manera presencial, acudint a una de les oficines de registre Cl@ve, o per internet.

Podran actuar com oficines de registre Cl@ve aquells organismes públics que disposin de desplegament territorial i compleixin els requisits tècnics necessaris establerts. Actualment, funcionen com oficines de registre Cl@ve les següents oficines:

  1. Xarxa d'Oficines de l'Agència Espanyola d'Administració Tributària
  2. Oficines de Registre de "Cl@ve". seguretat Social
  3. Xarxa d'oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal
  4. Xarxa d'oficines d'Informació i Atenció al Ciutadà de les Delegacions de Govern:

 


Es pot obtenir més informació del sistema Cl@ve a través del Portal informatiu.

Informació relacionada:

Resolució de 28 de setembre de 2015 de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s'estableixen les condicions per actuar com a oficina de Registre presencial del sistema Cl@ve