X
  • ¡AVISO!

    Como consecuencia de labores de mantenimiento planificadas que afectan a las infraestructuras y sistemas que dan soporte a este servicio, el 27 de Enero se producirá una interrupción del servicio a lo largo de la tarde, afectando a las aplicaciones y funciones de esta sede electrónica. Pedimos disculpas por las molestias que pudieran ocasionarse.

Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

No artigo 30.7 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, determínase que a Administración xeral do Estado fixará, con suxeición ao calendario laboral oficial e no seu respectivo ámbito, o calendario de días non laborables a efectos do cálculo dos prazos. Tamén se establece que o devandito calendario debe publicarse antes do comezo de cada ano no diario oficial correspondente, así como noutros soportes que garantan o seu coñecemento xeral.

Como novidade, a citada Lei 39/2015, no seu artigo 30.2, exclúe os sábados do cómputo de prazos.

No ámbito da Administración xeral do Estado, o calendario de días inhábiles é publicado polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública, a través da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública.

En consecuencia, pode consultar o calendario de días inhábiles aprobados para o ano 2020: Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.

Calendario non laborable aprobado para o ano 2021: Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021.